Nowenna do MBNP

Nowenna Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Modlitwa rzymska:
O Matko Nieustającej Pomocy z największą ufnością przychodzimy dziś, przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego przelaną na Krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Wspomożycielko, prosimy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u Syna Swego tę łaskę, której każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje....
Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszystkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o której w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi, a my z wdzięcznością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.


Wspólne prośby :
O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami, racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych, błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej:
Pomagaj nam nieustannie.


Wielka Matko Boża, Pomagaj nam nieustannie
Matko nasza Najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie miłosierdzia Bożego,
Poręko naszego zbawienia,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Cudowna lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba.


Wezwania dziękczynne:
O Maryjo, przyjmij nasze dziękczynienia. Wołamy do Ciebie:
Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!
Za uzdrowionych z choroby, Dziękujemy Ci Matko Nieustającej Pomocy !
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalałych z rozpaczy,
Za podtrzymanych w zwątpieniu,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za Twoją Miłość macierzyńską,
Za dobroć Twoją niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.


Wezwania błagalne:
A teraz O Maryjo usłysz nasze wspólne błagania. Wołamy do Ciebie:
Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!
Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała.


K.: Tyś naszą ucieczką o Pani !
W.: Pomocą w uciskach i smutku!


Módlmy się :
Panie Jezu Chryste, Ty dajesz nam rodzicielkę Swoją Maryję za Matkę: dozwól, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.