Księża

Księża

W naszej Parafii opiekę duszpasterską sprawują:

ks. kan. Ryszard Kizielewicz - proboszcz, wyświęcony 12.06.1988 roku, ustanowiony proboszczem w Świdwinie 01.07.2005 roku. Poprzednio m.in. proboszcz w Piławie oraz dyrektor Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu. Ksiądz Proboszcz jest przewodniczącym Rady Parafialnej, kieruje sprawami organizacyjnymi oraz administracyjnymi parafii.

Ks. Mirosław Zawiślak - wikariusz, wyświęcony 28.05.2005 roku, ustanowiony wikariuszem w Świdwinie 25.08.2015 roku. Pełnił funkcję wikariusza w Kołobrzegu, Białogardzie oraz w Biesiekierzu. Jest katechetą w szkole podstawowej nr 1 w Świdwinie. Przygotowuje dzieci  do sakramentu I Komunii św. Prowadzi nauki przed chrztami oraz Krąg Biblijny, sprawuje opiekę nad Kołem Przyjaciół radia Maryja. Pod jego opieka jest również kościół filialny w Słonowicach.

Ks. Grzegorz Toporkiewicz - wikariusz wyświęcony 29.05.2010roku , ustanowiony wikariuszem w swidwinie 25.08.2016 roku. Pełnił funkcje wikariusza w Drawsku Pomorskim , Koszalinie , oraz w Wałczu. Jest katechetą w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie. Przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania. Prowadzi chór parafialny, scholę młodzieżową, Oazę, oraz zajmuje się formacją animatorów. Ks. Grzegorz opiekuje się kaplicami w Koszanowie i Chomętowie. Sprawuje opiekę nad Apostolatem Matki Bożej Pielgrzymującej i Ruchem Szensztackim w Parafii. Pod jego opieką jest kościół filialny w Wilczkowie.

Z naszej Parafii pochodzą:

Siostry pochodzące z naszej Parafii:

Poprzednio w Parafii proboszczami byli:

ks. Andrzej Choroba
ks. Michał Czajkowski
ks. Zbigniew Dudojć
ks. Andrzej Gołębiowski
ks. Jan Paszuk
ks. Andrzej Piwowarczyk
o. Piotr Różański SP
ks. Radosław Występski
+ks. Krzysztof Ziemnicki
ks.Zbigniew Ryckiewicz
ks.Michał Szwaja
+ks.Władysław Leszkowicz

s. Iwona Anna Józefowska OCD.
s. Elżbieta Paszuk,
s. Aneta Wnuczko OCD,

ks. Józef Kępka (1945 - 1948),
ks. Michał Polulak (1948 - 1958),
ks. Eugeniusz Kłoskowski (1958 - 1971),
ks. Tadeusz Werno (1971 - 1974),
ks. Jan Borzyszkowski (1974 - 1979),
ks. Zenon Świątkowski (1979 - 1984),
ks. Tadeusz Piasecki (1984 - 1995),
ks. Jan Wszołek (1995 - 2005)