I Komunia Św.

Pierwsza Komunia Św.

 

WAŻNE

1. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa i świec dla dzieci pierwszokomunijnych w niedzielę 5 lutego podczas Mszy św. o godz. 12.00 (w Słonowicach w piątek 3 lutego po mszy o godz. 17.00).

2. Oto link do zdjęć p. Piotra Musiaki (propozycja fotografa na I Komunię) - proszę o ustosunkowanie się do niej: https://www.facebook.com/Piotr-Musiaka-Photography-272601176490958/

 

 

 

IMG 8679       

 

            Jan Paweł II podkreśla, że „katecheza – zarówno bezpośrednio    przygotowująca do Pierwszej Komunii świętej, jak i po niej następująca  – ma na celu nie tylko poznanie Jezusa Chrystusa, ale przede  wszystkim zmierza do umiłowania Go i do najgłębszego z Nim  zespolenia. Komunia zaś jest tej miłości i tego zespolenia znakiem i  żywym świadectwem”

 

 

Kandydaci

Kandydatami do sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii są dzieci trzecich klas szkoły podstawowej. Kandydata­mi przygotowującymi się do sakramentów świętych są również oso­by doświadczone chorobą. Jeśli nie mogą uczestniczyć w katechezie sakramentalnej prowadzonej w parafii, wówczas należy zapewnić im indywidualną katechezę przygotowującą do przyjęcia sakra­mentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii.

Czas przygotowania

Dzieci klas trzecich szkoły podstawowej powinny od początku września raz w tygodniu uczęszczać na katechezę prowadzoną w parafii zamieszkania (2 godziny katechezy w szkole i l godzina katechezy w parafii). Bezpośrednie przygotowanie do I Komunii świętej trwa

jeden rok.

Program katechetyczny

Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz do sakra­mentu Eucharystii prowadzone jest według programu obowiązu­jącego w Diecezji Koszlińsko-Kołobrzeskiej.