Diecezja

Diecezja

 diecezja

 

Kilka informacji o naszej diecezji
        Diecezja koszalińsko - kołobrzeska zajmuje obszar 14 640 km na terenie czterech województw: lubuskiego,pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zamieszkuje go ok. 910 tys. mieszkańców, w tym ok. 835 tys. katolików. Pod względem administracyjnym diecezja podzilona jest na 24 dekanaty (w tym Świdwin) oraz 219 parafii. 200 z nich   prowadzonych jest przez księży diecezjalnych, a 19 przez zakonnych. W diecezji istnieje 210 kościołów parafialnych (w tym 10 w budowie). Natomiast kościołów filialnych jest 361, a punktów  odprawiania Mszy św. - 95. Do diecezji inkardynowanych jest 480 księży. Pośród nich jest 200 proboszczów, 125 wikariuszy, 5 do pomocy w duszpasterstwie, 5 studentów, 2 misjonarzy, 61 emerytów i rencistów oraz 38 pracujących poza granicami diecezji. Ponadto w diecezji funkcjonuje 10 męskich oraz 27 żeńskich instytutów życia konsekrowanego. Wśród nich jest 125 księży zakonnych i 248 sióstr zakonnzch. Pierwsyzm biskupem nasyej diecezji był śp. kardynał elekt Ignacy Jeż (1972 - 1992), a jego następcami śp. biskup Czesław Domin (1992 - 1996), biskup Marian Gołębiewski (1996 - 2004), kardynał Kazimierz Nycz (2004 - 2007). Obecnie ordynariuszem diecezji jest biskup Edward Dajczak (od 2007 r.). W posłudze biskupiej pomagają mu obecnie biskup Paweł Cieślik (od 1995 r.), biskup Krzysztof Zadarko (od 2009 r.) oraz nasz dawny proboszcz - biskup senior Tadeusz Werno.

 

 diec caritasdiec  odnowa 
 ruchswzycie  dobremedia  seminarium