Informacje

PIELGRZYMKA ZAUFANIA PRZEZ ZIEMIĘ - 28.12/01.01

 

Wspólnota z Taize zaprasza do udziału w "Pielgrzymce zaufania", która tradycyjnie odbywa się w jednym z europejskich miast na przełomie roku kalendarzowego.  

Tym razem zaproszeni jesteśmy na spotkanie w Bazylei w Szwajcarii - w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia. Koszt udziału w pielgrzymce to 300 zł. + 55 euro. Wiek uczestników - od 16 do 35 lat.