Informacje

ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY - 18.10

Święty Łukasz pochodził a Antiochii Syryjskiej. Był poganinem, a nie Żydem. Naukę Chrystusa przyjął jeszcze przed przyłączeniem się do świętego Pawła z Tarsu. Czytaj więcej...

Z zawodu był lekarzem, jak o tym napisał św. Paweł w Liście do Kolosan. Należał do ludzi dobrze wykształconych i obeznanych z ówczesną literaturą. Świadczy o tym piękny język grecki, dokładność informacji i umiejętność zdobywania źródeł